Головна


Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 1А

Tел./факс: (0332) 723415

E-Mail: chbomlk@gmail.com

Членська благодійна організація
“Муніципальна лікарняна каса” створена установчими зборами Засновників від 18 лютого 1999 р..
Основною метою діяльності Організації є сприяння якісному наданню медичної допомоги населенню міста шляхом фінансової підтримки наявних закладів охорони здоров’я м.Луцька.

 

Основними завданнями Організації є:

– сприяння створенню умов для максимального безоплатного лікування хворих в закладах охорони здоров”я і в першу чергу малозабезпеченим категоріям населення;

– надання допомоги хворим у повноцінному і достатньому харчуванню в стаціонарах лікарень міста;

– сприяння в медичній і соціальній реабілітації інвалідів;

– фінансова і організаційно-методична підтримка державних програм по боротьбі з соціальними хворобами (туберкульоз , венеричні захворювання, алкоголізм , наркоманія ), які набувають характеру епідемії; – пропаганда здорового способу життя, сприяння розвитку фізичної культури та підняттю загальноосвітнього санітарного рівня населення;

– підтримка охорони материнства і дитинства.

 

Для виконання завдань Організація в установленому порядку:

– акумулює фінансові та матеріальні ресурси і інвестиції в програми, проекти, спрямовані на благодійну діяльність Організації;- сприяє організації і фінансуванню стажування лікарів міста у провідних клініках України і зарубіжжя ;
– сприяє розвитку прогресивних методик лікування хворих з придбанням інструментарію і обладнання через відповідні фонда інших держав, спілки, діаспори і т.д. ;
– сприяє створенню нових робочих місць для інвалідів з метою їх соціальної реабілітації;
– сприяє застосуванню елементів бюджетно-страхової медицини в закладах охорони здоров”я міста;
– здійснює видавничу діяльність та засновує засоби масової інформації;
– вносить пропозиції стосовно премій медикам – професіоналам високого фаху за видатні досягнення в галузі охорони здоров”я, подає допомогу обдарованим здібним студентам, дітям, вихідцям з малозабезпечених сімей;
– надає матеріальну допомогу активним працівникам Організації , медпрацівникам зі скрутним матеріальним становищем.Як працює організація